“Marka Vekili”,  Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen haklarla ilgili konularda, ilgili kişileri Enstitü
nezdinde temsil eden, danışmanlık yapan ve haklarının korunması için Enstitü nezdinde gerekli girişimlerde bulunan ve
işlemleri yürüten kişileri,
ifade eder.

Marka Tescili Nedir? Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?

Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır.

Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir.

Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, uygulanmış bir markanın, bir diğer kişi adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.

Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TÜRKPATENT tarafından incelenen, uygun görüldüğü takdirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Artık elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı olan kişi artık haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir.

Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Çünkü; bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız biranda büyük bir risk altında girebilir.

Nasıl marka tescili yapılır?

Ticaret ünvanınız kesinlikle sizi korumaz. Dolayısıyla, ticaret ünvanınıza güvenerek marka tescilini kesinlikle ihmal etmeyiniz. Tescilsiz bir isimle kesinlikle faaliyet göstermeyiniz. Kullandığınız ismin başkasına adına tescilli olup olmadığını muhakkak öğreniniz. (Gözde Patent bu konuda ücretsiz olarak hizmet vermektedir) Yeni bir isimle faaliyete başlayacaksanız, muhakkak bu ismin daha önceden sizin faaliyet alanınızda tescilli olup olmadığını öğreniniz. İhracat yapıyorsanız, faaliyet gösterdiğiniz/göstereceğiniz ismin, ilgili ülkelerde tescilli olup olmadığını öğreniniz. Markanız sizin en önemli değerinizdir. Bu nedenle bu değeri emanet edeceğiniz vekil firmayı seçerken çok titiz davranınız. Markanızı andıran benzerlerinin piyasada çoğalmasını istemiyorsanız, benzer markaları ve rakipleri izleyiniz. Gözde Patent’in marka izleme hizmeti bu konudaki tüm gereksinimlerinizi karşılayacaktır.

 

Marka İle İlgili Diğer Hizmetlerimiz

– Ücretsiz yurtiçi marka tescil ön araştırmaları
– Yurtdışı marka tescil araştırmaları
– Yurtiçi/yurtdışı marka tescil başvuruları
– Benzer marka tescilini ve rakiplerin markalarının tescilini izleme
– Marka tescil başvurularına itiraz etme
– Marka tescil başvurusuna gelen itirazlara cevap hazırlama
– Coğrafi işaret müracaatları
– Marka tescili ile ilgili yurtiçi/yurtdışı hukuki işlemler
– Marka tescili konulu genel veya kapsamlı eğitimler
– Marka önerme

 

Marka Nedir? Marka neden gereklidir? Kısa genel bilgiler…

 

   Marka tescili nedir?
Ürettiğiniz ürünler ve/veya verdiğiniz hizmetler için kullandığınız özgün isimlerin hukuki koruma altına alınması işlemidir. Ticari ünvanınız ise kesinlikle marka tescilinden bağımsız bir konudur ve size gereken korumayı asla sağlayamamaktadır. İsminizi sağlıklı korumanın yegane yolu onu marka olarak tescil ettirmektir.
   Marka tescilinin faydaları nelerdir?
Firmanızı korur

Ticari unvanınız kesinlikle markadan bağımsız bir konudur. Başka firmaların isminizi kendi adlarına marka olarak tescil ettirme ve faaliyetlerinizi engelleme ihtimali ancak marka tesciliyle önlenebilir.

Taklitleri önler

Markanızı taklit edenlere karşı, malların toplatılması ve para, tazminat, hapis ve ticaretten men gibi caydırıcı cezalar verilmektedir.

Belgelendirmeler

Günümüzde TSE, HACCP, CE, ISO gibi birçok standarda ilişkin belge alımında marka tescili zorunlu kılınmıştır.

Rekabet gücünüzü artırır

Piyasada ününüzden faydalanan taklitleriniz oluşamayacağından, zamanla rekabet gücünüzde hiçbir eksilme olmayacaktır.

Firma imajınızı korur

Markanızın diğer kişilerce düşük kaliteli ürünler üzerinde kullanılma ve bunun sonucu firma imajınızın zedelenme ihtimali ortadan kalkar.

Alternatif gelir kaynakları sağlar

Alternatif gelir kaynakları sağlar: Tescilli markalarınızı istediğiniz kişilere belirli bir lisans bedeli karşılığında kiralayabilirsiniz.

Firmanıza prestij katar

Yatırımcılar (özellikle yabancılar) ve hatta tüketiciler her zaman marka tescili olmayan bir rakibiniz yerine sizin firmanıza öncelik vereceklerdir.

   Her ifade marka olarak tescil edilebilir mi?
Hayır. Bir ifadenin aşağıdaki durumlarda marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.

 • Daha onceden tescilli ya da en azından tescil için başvuru yapılmış bir ifadeye birebir veya ayırt edilemeyecek oranda benzerse
 • Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer veya coğrafi kaynak belirtiyorsa
 • Tescil alınacak ürünün şeklinden oluşuyorsa
 • Tescil alınacak mal veya hizmetin kalitesi, niteliği, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıyorsa,
 • Meşhur bir markaya bireber ya da ayırt edilemeyecek oranda benzerse
 • Bazı ulusal veya uluslararası kuruluşların kısaltma isimlerini içeriyorsa
 • Halka mal olmuş arma, amblem ve benzeri figürleri içeriyorsa
 • Dini değerler ve semboller içeriyorsa,
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırıysa
   Bir ifadenin başkası adına marka olarak tescilli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Talebinizi bize iletmeniz halinde, uzmanlarımız tescil ettirmek istediğiniz ismi, kullandığımız özel bir yazılım vasıtasıyla ücretsiz olarak çok yönlü bir benzerlik ve marka olabilirlik araştırmasına tabi tutacaktır. Bu sayede tüm riskler baştan tespit edilmekte, gereksiz maliyetlere girmeniz engellenmektedir.
   Başvuru için gereken belgeler nelerdir?
 • Marka sahibine ilişkin irtibat ve fatura bilgileri
 • Varsa logonuzun bir örneği
 • Size göndereceğimiz hizmet sözleşmemiz ve özel vekaletnamenin kaşelenip imzalanmış hali. (Vekalet için noter tasdiki gerekli değildir.)
   Marka tescilinde süreç ve maliyetler nasıldır?
 

ÖRNEK SÜREÇ&MALİYET TABLOSU
Takvim* Aşama Süreç Açıklaması Maliyet
1. gün Marka başvurusunun yapılması Gözde Patent Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruyu hemen yapar. Bu noktadan itibaren koruma başlamıştır. ~ Lütfen teklif isteyiniz
1. ay Şekilsel incelemenin sonuçlanması TPE başvuruyu şekli yönden inceler ve marka başvuru numarasını gönderir.
2. ay Detaylı incelemenin sonuçlanması TPE markanızı marka olabilme kriterlerini dikkate alarak inceler ve bu inceleme sonunda, kabul, kısmi kabul veya red kararını bildirir. Red kararına 2 ay içinde itiraz edilebilmektedir.
3. ay Marka başvurusunun yayınlanması Direk veya kısmi kabul edilen markalar TPE Markalar bülteninde yayınlanır ve 3 boyunca üçüncü şahısların incelemesine açılır.
6. ay Yayın süresinin dolması Yayın süresince bir itiraz gelmezse başvurunun tescili kesinleşir. Başvuruya itiraz gelmesi durumunda ise, TPE bu itirazları gerekçelerine göre kabul veya reddedebilir.
7. ay

(en geç)

Tescil Harcının Ödenmesi Resmi tescil harcı yatırılır ve varsa TPE tarafından istenen evraklar tamamlanır.
8. ay Tescil Belgesinin Gelmesi TPE marka tescil belgesini göndedir. Bu belge geldikten sonra, markanın verdiği tüm hukuki haklar taklitçilere karşı kullanılabilir.  

* Verilen süreler tahmini olup, özellikle red veya itiraz gelmesi durumunda sürelerde 4–12 aylık uzama mümkün olabilmektedir.

  Marka tescili kaç yıl süreyle geçerlidir?
10 yılda bir yenilenmek kaydıyla, marka hakkı sınırsız devam ettirilebilmektedir. Yenileme işleminin maliyeti yaklaşık KDV dahil 1000 TL’dir.

Yurtdışında Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?

Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar sadece Türkiye içerisinde korunmaktadır. Marka sahiplerinin markalarını korumak istedikleri tüm ülkelerde de markalarını ayrıca tescil ettirmeleri gerekmektedir. Tescilsiz bir markanın kullanımı yasak olmamasına rağmen sizden önce tescil edilmiş markalar nedeni ile gümrüklerde ve dış piyasada mallarınıza el konulması gibi riskleri göz önünde bulundurarak, markanızı kullandığınız ve yakın zaman kullanmayı planladığınız tüm ülkelerde tescil ettirmeniz önemlidir.

 

   Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller nelerdir?
Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,

Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini taklit edildiğini bildiği halde markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak,

1 ila 2. maddelerde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak,

Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.

Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini iş evrakları üzerinde (fatura vb.) kullanmak.

  Marka tescilinin sağladığı haklar nelerdir?
Tecavüzün oluşması durumunda uygulanabilecek hukuki yaptırımlar şunlardır:

 • Maddi ve manevi tazminat davası açma
 • Ceza davalarında caydırıcılığı sağlayıcı nitelikte para ve hapis cezaları
 • Yine ceza davaları ile işyerinin kapatılması ve ticaretten men cezası
 • Suçun niteliğine göre bir yıldan dört yıla kadar hapis, kırk altı milyar liraya kadar para cezası
 • Anayasa Mahkemesinin 2004 ve 2008 yıllarında vermiş olduğu iptal kararları, ceza hukuku reformu, KHK ile ceza normu getirilmesinin neden olduğu zorluklar daha doğrusu bunun olanaksızlığı marka hukukunu bütüncül olarak ele alan bir yeni bir Markalar Kanunu çıkarılmasını zorunlu kılmaktaydı.Yasa koyucu uzun bir süre marka hukukunu bütüncül olarak ele alan yeni bir yasal düzenleme yerine, marka suçlarını, yaptırımlarını ve ceza usulüne ilişkin bazı hususları düzenleyen 5833 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gibi yasal düzenlemeleri yürürlüğe sokarak suç ve cezada kanuniliği sağlamaya çalışmıştır.Nihayet 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak bir kaç maddesi hariç yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk sınai mülkiyet hukuku bütüncül bir kanuni düzenlemeye kavuşmuştur.Marka hakkına tecavüz fiilleri ,6769 Sayılı Kanunun 30. Maddesinde  656 Sayılı KHK’ nin 5833 sayılı Kanun ile değişik 61/A maddesine oldukça paralel bir şekilde suç olarak tanımlanmıştır.

  Yasanın düzenlediği suç tiplerinde “şikayet” ve “Türkiye’de tescil” ortak kovuşturma şartıdır. Suçların manevi unsuru kasttır. Öngörülen adli para cezalarının sadece üst sınırı belirtilmiştir.

  2001 yılı başından beri bazı illerimizde, marka suçlarıyla ilgili davalara, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemeleri bakmaktadır.

  10 Ocak 2017 tarihli resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 30. Maddesinde öngörülen marka hakkı ihlali fiilleri ve bu fiillere verilecek olan cezalar aşağıdaki gibidir.

  Madde 30 –  Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

  (2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
  (3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

  (4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

  (5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.

  (6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

  (7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.