KOSGEB nedir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı), ülkemizdeki KOBİ’lerin rekabet seviyesinin artırılması ve KOBİ’lerin ihracat, Ar-Ge, kurumsallaşma vb. konularda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla, ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak vizyonuyla ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonuyla kurulmuştur.

KOBİ nedir?

KOBİ’ler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dahil olduğu bir sınıf/gruptur.

Türkiye’de KOBİ tanımı:

Mikro ölçekli işletmeler: Çalışan personel sayısı 10’dan az olan ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 1.000.000 TL’den az olan işletmeler bu gruba dahildir.

Küçük ölçekli işletmeler: Çalışan personel sayısı 50’den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 8.000.000 TL’den az olan işletmeler bu gruba dahildir.

Orta ölçekli işletmeler: Çalışan personel sayısı 250’den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya yıllık mali bilanço toplamı 40.000.000 TL’den az olan işletmeler bu gruba dahildir.

Desteklerden kimler yararlanabilir?

KOSGEB Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik sonrası KOSGEB’in hedef kitlesi, imalat sanayinin yanı sıra hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmeleri de kapsayacak şekilde genişlemiş ve yeni yönetmelik ile; proje esaslı ve KOBİ’lerin nitelikli şekilde destekleneceği yeni bir destek sistemi oluşturulmuştur.

KOSGEB Desteklerinden nasıl yararlanılır?

Regata Danışmanlık, KOSGEB tarafından yürütülen KOBİ Destek Programları kapsamında başvuru ve uygulama süreçlerinde KOBİ’lerimizin yanındadır. Programlarla ilgili olan KOBİ sahipleri ve yeni girişimciler, firmamızla ister telefonla, ister iletişim sayfamızdaki iletişim formunu doldurarak bizimle irtibata geçebilir, günün her saatinde uzman personellerimizden KOSGEB destekleri ile ilgili bilgi alabilirler.