MARKA ÖN ARAŞTIRMASI Marka başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuru ya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması mümkündür. Başvuru öncesinde benzerlik araştırması başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, ilgili formun doldurulması ve ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma iletilmesi ile gerçekleştirilmektedir.