Avrupa Patent Ofisi tarafından gerçekleştirilen ve son yıllarda buluşçular için en prestijli yarışmalardan biri olan Avrupa Buluşçu Ödülleri için başvurular devam ediyor…

Buluşların ekonomik ve sosyal hayata katkısı bakımından oldukça önemli olduğu yarışmada Sanayi, KOBİ, Üniversite/Araştırma Kurumları, EPO Üyesi Olmayan Ülkeler ve Yaşam Boyu Başarı olmak üzere 5 farklı kategoride aday gösterilebilmektedir. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html adresinden ulaşılabilmektedir. Yarışma için 30 Eylül 2019 tarihine kadar european-inventor@epo.org adresine aday buluşlar iletilebilir.

Buluşun taşıması gereken kriterler;

  • Buluşçuluk bakımından üst düzey
  • Hayata geçirilmesi kolay
  • Avrupa’da pazar başarısını ispat etmiş veya potansiyel sahibi
  • Topluma ve ekonomiye faydası oldukça açık, örneğin, istihdamı artırması, yaşam kalitesinde iyileşme ve/veya çevrecilik

Değerlendirmeye Alınmayacak Başvurular

  • Avrupa patent belgesi olmayan buluşlar
  • Karşı görüş nedeniyle hukuki süreci devam eden patentler
  • EPO nezdinde 9 aylık itiraz süreci devam eden patentler
  • Hükümsüz kılınmış patentler
  • Tüm EPO üye ülkelerinde geçerlilik süresi bitmiş patentler
  • Daha önceki Avrupa Buluşçu Ödülleri Yarışmasında buluşçusu finalist olan veya kazanan patentler

Avrupa Buluşçu Ödülleri Yarışmasına ülkemizden buluşların bu yarışmaya aday gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın